EVALUATION OF MANAGERIAL COMPETENCES THROUGH SELF-REFLECTION

  • Eva Živčicová Faculty of Social and Economic Relations, A. Dubček University in Trenčín
  • Monika Gullerová Faculty of Social and Economic Relations, A. Dubček University in Trenčín
Keywords: This qualitative research paper examines managerial competences through self-reflection. The main purpose of the evaluation is to identify strategic goals for developing and educating managers. Managerial competences are perceived as intellectual potentia

Abstract

This qualitative research paper examines managerial competences through self-reflection. The main purpose of the evaluation is to identify strategic goals for developing and educating managers. Managerial competences are perceived as intellectual potential, through which the functions and roles of managers are performed. In the paper, managerial competences are evaluated through the self-reflection of middle managers. Due to the recommended extent of the paper, self-reflection results were presented as a case study using a SWOT analysis. The results were incorporated into the development strategy of managers. The study represents an atypical example of defensive development strategy of managers, i.e. the strategy of strong managers in adverse working environment. The main purpose of the study is to highlight the possibilities of applying SWOT analysis for self-reflection of managers and subsequent incorporation of results into development and education programs.

References

Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: Model for Effective Performace. New York: John Wiley & Sons Inc.

Hlavenka, V. (2000). Európske štandardy manažérskych a profesionálnych spôsobilostí.Moderní řízení, 6(XXXV), pp. 61-66.

Hroník, F., Vedralová, J. (2008). Kompetenční modely. Brno: Motiv Press.

Petříková, R. a kol. (2007). Lidé v procesech řízení: Multikulturní dimenze podnikání. Praha: Professional Publishing.

Porvazník, J. (2013). Celostná manažérska kompetencia a jej ohodnocovanie. Bratislava: Ekonóm.

Průcha,, J., Walterová, E., Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Sojka, L. (2007). Základy manažmentu. Prešov: Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity.

Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at work. Models for superior performance. New York: John Wiley & Sons Inc.

Woodruffe, C. (2000). Development and Assessment Centres: Identifying and Developing Competence. London: CIPD House.

Published
2017-09-23