THE PROGRAM “FAMILY 500 PLUS” – IMPLICATIONS FOR HOUSEHOLD FINANCE IN POLAND

  • Agnieszka Wiśniewska Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin
  • Marta Musiał Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin
  • Beata Świecka Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin
Keywords: household finance, family policy, family benefits

Abstract

Household finance is heavily dependent on the phase of a family’s development. As the family grows, the household's financial needs change. Young Poles choose not to create families, mostly because of their financial situations. In order to increase the number of births, the "Family 500+" program was introduced in Poland, where parents can receive a benefit of 500,00 PLN (about 120 euros) per month for a second and every further child. It is indicated that the effects of the 500+ program are both positive and negative. Some effects of the program are already visible, although many forecasts have not yet been confirmed in the statistics due to the short duration of the program. The purpose of the article is to identify the impact of the government's family policy program: "Family 500+," introduced in April 2016. This article describes the assumptions and instruments of family policy in Poland, a description of the assumptions of the "Family 500+" program and the implications for household finances in Poland in terms of consumption, income, debt, the labor market or poverty.

References

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.

Bogacka-Kisiel E. (ed.) (2012). Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bywalec Cz. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Campbell J. Y. (2006). Household finance, „The Journal of Finance,” American Finance Association, vol. 61, nr 4.

Deutsche Bank (2016). Optymiści 500+: wydają, nie oszczędzają: https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raporty-i-analizy/kategoria-materialy-analityczne/Optymisci-500-wydaja-nie-oszczedzaja-A-pozostali.html

http://www.program500plus.pl/

ING (2017). Finansowy Barometr ING, międzynarodowe badanie ING na temat oszczędności, 2017: http://media.ingbank.pl/pr/342534/polacy-dogonili-europe-pod-wzgledem-liczby-oszczedzajacych-wynika-z-badania-ing

Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.

Kamerman, S. B. (1994). Rodzina: problemy teorii i polityki, [w:] O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, „Materiały z Zagranicy” z. 2, IPiSS, Warszawa 1994.

Korenik D., Korenik S. (2004). Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

MPiPS (2017). Rok na plus: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8744,rok-na-plus.html

Myrdal, A. (1941). Nation and Family: The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy, Harper & Brothersm New York 1941.

NBP (2016). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kwartale 2016 r.: https://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_3_2016.pdf

NBP (2016a). Kwartalny raport o rynku pracy – III kw. 2016 r., http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2016_3kw.pdf#page=23

NBP (2016b). Kwartalny raport o rynku pracy – IV kw. 2016 r., http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2016_4kw.pdf#page=26

Sobociński, M. (2016). Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Szarfenberg R. (2016). Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy, EAPN Polska, Warszawa: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/przewidywania500.pdf

Świecka B. (2014). Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów, [in:] Współczesne problemy finansów osobistych, B. Świecka (ed.), CeDeWu, Warszawa.

Waliszewski K. (2010). Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Published
2017-09-23