AN ANALYSIS OF OCCURRENCE OF THE HIDDEN FACTORY PHENOMENON IN PRODUCTION – BASED ON THE SELECTED YIELDS – CASE STUDY

  • Izabela Dagmara Czabak-Górska Faculty of Production and Logistics Engineering
  • Marcin Lorenc Faculty of Production and Logistics Engineering
Keywords: Hidden Factory, performance of the production, case study, classic yields, Six Sigma method yields

Abstract

This article describes a procedure for identifying the phenomenon of ‘hidden factory’ based on classic and Six Sigma yields, a term attributed to wastefulness during production. The paper presents a study that aims to establish a method for improving the efficiency of production by eliminating this wastefulness. The first part of this article presents a synthesized review of the current literature regarding the negative influence of the ‘hidden factory’ on production efficiency. The theoretical considerations involve a case study with quantitative data collected from a metal foundry of Zawiercie in Poland, which specializes in producing iron castings, including connectors for water, gas, and vapor installations, as well as minor machine castings. The results indicate a hidden factory within this company’s production line. The analyzed example underlines the efficiency of the applied method for detecting the undesired phenomenon of the ‘hidden factory.'

References

Czabak-Górska, I. D., & Lorenc, M. (2015). Identyfikacja "ukrytych fabryk" w oparciu o wskaźniki wydajności stosowane w Six Sigmie-studium przypadku. Logistyka, (6, CD 1), 47-51.

Dobrzyński, M., & Waszczur, P. (2012). Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma indicators. LogForum, 8(1), 47-54.

DZG Development Group (n.d.). Industrial Production Lines. Retrieved March 03, 2016 from http://dzg-group.com/?page_id=35.

Gryffin R. W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: OW PWN.

Harry, M., & Schroeder, R. (2005). Six sigma-wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników, wydanie II. Kraków: Wolters Kluwer Business.

Kosina, J. (2013).The process to estimate economical benefits of Six Sigma projects.Quality Innovation Prosperity,17(1), 16-27.

Miller, P. (2011). Systemowe zarządzanie jakością: koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Warszawa: Difin.

Nawrocki, Ł. (n.d.). Gdzie się ukrywa „ukryta fabryka”? Retrieved April, 16, 2015, from http://outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/196.

Porter M.E. (2008). Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię. HBRP nr 65-66

Ravichandran, J. (n/d). Using Weighted-DPMO to Calculate an Overall Sigma Level. Retrieved March, 10, 2017, from https://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/sigma-level/using-weighted-dpmo-calculate-overall-sigma-level/.

Thompson, J. R., Koronacki, J., & Nieckuła, J. (2005). Techniki zarządzania jakością: od Shewharta do metody "Six Sigma". Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.

Published
2017-09-22