ADAPTATION TO THE INFORMATION SOCIETY OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN SLOVAKIA

  • Anna Ondrejková University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava
Keywords: digital literacy, the information and communication technology, people with disabilities

Abstract

The information and communication technology (ICT) is an important phenomenon of contemporary society, in particular in developed countries. The massive use of ICT has created an information society. Changes caused by the increasing importance of information and ICT are not only technological or economic, but are social, directly affecting the lives of citizens. The ICT usage offers a great opportunity for people with disabilities. Important factors for enhancing quality of life for this part of the population include mapping the current state and the increasing level of digital literacy. The aim of this paper is to view digital literacy in the context of social and digital integration for people with disabilities in the society of the Slovak Republic and especially present results of social research in digital literacy of this minority in Slovakia. The study involves a quantitative type of social research. The techniques of data collection for the research included an electronic questionnaire form. The technology for developing the questionnaire involved Google forms. The results of this research show how people with disabilities could adapt to the information society.

References

Commission welcomes agreement to make public sector websites and apps more accessible (2016). Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_en.htm

Digital single market (2016). Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/slovakia

Digital Literacy in Slovakia (2015). Retrieved from http://www.ivo.sk/7739/sk/aktuality/digitalna-gramotnost-na-slovensku-2015, 2016.

Europe 2020 strategy (2016). Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy

Gregušová, D., Dulak, A., Chlipala M., & Susko, B. (2005). Právo informačných a komunikačných technológií [Law of Information and Communication Technology]. Slovenská technická univerzita v Bratislave [Slovak Technical University in Bratislava], ISBN 80-227-2195-6.

Integrated service point (2016). Retrieved from http://www.informatizacia.sk/integrovane-obsluzne-miesto---iom/13913s

Kelemen, J., Horáková, J., Berka, P., Bureš, V., Hvorecký, J. & Mikulecký, P. (2007). Pozvanie do znalostnej spoločnosti [Introduction to the Knowledge Society] Bratislava: Iura Edition, 2007. p. 265.

Kosno, L. (2016). SR v digitálnych veciach pohorela, tvrdí analýza EÚ. Pozrite si dôvody [Slovak Republic lost castle in digital matters, says EU analysis: see statement]. Retrieved from http://www.zive.sk/clanok/112660/sr-v-digitalnych-veciach-pohorela-tvrdi-analyza-eu-pozrite-si-dovody

Laurenčík, M. (2014). Excel 2013 práce s databázami a kontingenčními tabuľkami [Excel 2013 working with databases and Pivot Tables]. Grada Publishing, a. s. 176 p. 2014, ISBN 978-80-247-5003-3.

Lipovská, A., Hvorecký, J. & Šimúth, J. (2014). Virtuálna trieda, Sprievodca adaptívnym online vzdelávaním [Virtual class, The Guide of adaptive online learning]. Equilibria, s. r. o., 2014, 288 p. ISBN 978-80-8143-142-5.

Magera, I. (2007). Excel 2007 jednoduše [Excel 2007 simply]. Computer Press, a. s. Brno, 2007, 133 p. ISBN 978-80-251-1694-4.

Moledo, A. (2016a). What is web accessibility? Retrieved from http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID =13855&thebloc=34406

Moledo, A. (2016b). Web accessibility: Why is it essential? Retrieved from http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=28118

Ondrejková, A. (2015). Digital literacy – a factor of integration and education of people with disabilities into society in the Slovak Republic in Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna: Czech Institute of Academic Education. Retrieved from https://books.google.com.au/books?id=eorjCgAAQBAJ%D 2015

Pavlíček, J. & Dobríková, P. (2007). Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát [Social research and statistical data processing]. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety [College of Health and Social Work Vol. Elizabeth], n. o. 2007, 83 p. ISBN 978-80-89271-16-0.

Strýčková, G. (2014). Implementácia digitálnych technológií do edukácie v materskej škole [The implementation of digital technologies in education in kindergarten]. Metodicko - pedagogické centrum [Methodological - pedagogical center] 2014, ISBN 978-80-8052-774-7.

Šimkovič, J. (2016). EÚ v digitálnej oblasti napreduje pomalšie, než by chcela [The EU is progressing more slowly in the digital area than it would like]. Retrieved from http://euractiv.sk/informacna-spolocnost/eu-v-digitalnej-oblasti-napreduje-pomalsie-nez-chcela

Velšic, M. (2010). Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti [Interactive map of Digital Literacy]. Retrieved from http://www.ivo.sk/5869/sk/vyskum/interaktivna-mapa-digitalnej-[ne]gramotnosti

Velšic, M. (2013). Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013, Správa z výskumu [Digital Literacy in Slovakia 2013, Research report]. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava [Institute for Public Affairs, Bratislava]. 15 p. ISBN 978-80-89345-40-3.

What is the digital readiness of Slovakia? (2016). Retrieved from: https://europskenoviny.sk/2016/02/26/aka-je-digitalna-pripravenost-slovenska/

Published
2016-09-21