USING MULTILEVEL MODELING TECHNIQUES FOR SOCIAL AND ECONOMIC MONITORING

  • Stanislav Dubykivskyi Institute of Social and Economic Development, Kyiv
  • Sergiy Holub Institute of Social and Economic Development, Kyiv
Keywords: multilevel modeling, information economy, GMDH, economic monitoring, model of development

Abstract

This paper studies the experience of applying the existing methods of modeling in the field of economic monitoring. The method of Group Method of Data Handling (GMDH) is suggested as an alternative for economic modeling. The research calculates and builds inductive models describing gross domestic productivity (GDP) using economic indices that are characteristic of the countries with developed information economies. The resulting models are then clustered by similar features. The obtained results are briefly analyzed.

References

Averkin, A. (1986). Nechetkiye mnozhestva v modelyakh upravleniya i isskustvennogo intellekta [Vague Multitudes in Management and Artificial Intelligence Models], Nauka.

Ayvazian, S. (1974). Ob opyte primeneniya ekspertno-statisticheskogo metoda postroyeniya neizvestnoy tselevoy funktsii. - V kn.: Mnogomernyy statisticheskiy analiz v sotsial'no-ekonomicheskikh issledovaniyakh [On the Experience of Applying the Expert and Statistical Method for Building an Unknown Target Function], Nauka.

Castells, M. & Himanen, P. (2002). Informatsionnoye obshchestvo i gosudarstvo blagosostoyaniya: Finskaya model' [Information Society and the State of Well-being. The Finnish Model], Logos.

Dubykivskyi, S. (2014). General description of the state of economic security of countries under the conditions of the open economy. Journal L’association 1901 “SEPIKE”/ Poitiers France, Osthofen Deutschland, Los Angeles USA. 05, 116-121.

Heyets, V., Kyzym, M., Klebanova, M. & Cherniak, T. (2006). Modelyuvannya yekonomíchnoí̈ bezpeki: derzhava, regíon, pídpriêmstvo: monografíya [Modelling Economic Security: State, Region, Enterprise], Kharkiv National Economic University.

Holub., S. (2007). Bagatorívneve modelyuvannya v tekhnologíyakh monítoringu otochuyuchogo seredovishcha [Multilevel Modelling in the Technologies of Monitoring the Environment], Cherkasy National Bohdan Hmelnytsky University.

Ivahnenko, A. & Yurachkovsky, Yu (1987). Modelirovaniye slozhnykh sistem po eksperimental'nym dannym [Modeling Complex Systems on Experimental Datra], ‘Radio I Sviaz’.

Schumpeter, V. (2007). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [The Theory of Economic Development], EKSMO.

Suhorukov, A. (2013). Shchodo metodologíí̈ kompleksnogo otsínyuvannya skladnikív yekonomíchnoí̈ bezpeki derzhavi [On the Methods of Complex Assessment of a State’s Economic Security], Strategic Priorities, 3(28), 5-8.

The Global Information Technology Report (2013). Growth and Jobs in a Hyperconnected World / Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors - r. 409.

Published
2016-09-21