THE CONSUMER AS A SOURCE OF MARKETING INFORMATION IN THE INFORMATION SOCIETY

  • Kamila Peszko Department of Marketing Service, University of Szczecin
Keywords: consumer, social media, Internet

Abstract

The development of IT technology has provided people with free access to the Internet, which is now a place for consumers to look for opportunities to share their observations with others. The Internet user wants to be more aware, and willingly participates in the development of emerging brands. Companies have also found their place on the Internet, where they source information from Internet users. They realize the power of the consumer as a source of marketing information, and "take advantage" of consumer behavior to promote their brands. They analyze information about consumers, especially consumer preferences, and then publish this via social media in ways that might appeal to users and lead them to share it with others. This study describes this relationship between consumers and marketing via the Internet, and how the consumer is a source of marketing information, because of the possibilities created for entrepreneurs in the information society.

References

Central Statistical Office (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce [Information Society in Poland]. Warsaw: Author. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne.

Domańska, K. (2009). Kim jest prosument [What is a prosumer], Marketing w Praktyce [Marketing in Practice], 29, 35-38.

Eurostat. (n.d.). Information society statistics. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database.

Ewolucja Social Media. (2014). Retrieved July 2, 2014, from http://www.atom.lodz.pl/epr/ewolucja-social-media.

Maciejewski, G. (2012). Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa [Consumer modern enterprise strategy]. Konsumpcja i Rozwój [Consumption and Development],2. 37–46.

Maison Research House. (2013, March 7). Jak wywrzeć wpływ na opinie internautów w kontekście marek kosmetycznych [How to influence the opinions of Internet users in the context of cosmetic brands]. Retrieved from http://nowymarketing.pl/

a/1214,jak-wywrzec-wplyw-na-opinie-internautow-w-kontekscie-marek-kosmetycznych-infografika.

Makuch, P. (2011). Jak konsumujemy posty znajomych i marek na Facebook’u? Eye tracking stron głównych użytkowników i fan pages marek [How do we consume posts friends and brands on Facebook? Eye tracking user home pages and fan pages brands]. Retrieved from http://www.k2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf.

McCann Truth Central (2014, October 6) Kupujący w Internecie godzą się na bycie śledzonym, choć są tym zaniepokojeni [Buyer on the Internet consent to being tracked, although they are the concerned]. Retrieved from: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kupujacy-w-internecie-godza-sie-na-bycie-sledzonym-choc-sa-tym-zaniepokojeni.

Mazurek, G. (2008 ). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystywanie w marketingu [Blogs and virtual communities - using marketing]. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Milic-Czerniak, R. (2011). Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej [Modern technologies of marketing information systems]. In M. G. Wozniak & C. F. Hales (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju [Social inequality and economic growth. Information society - regional development issues] (pp. 148– 160). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Papińska-Kacperek, J. (2008). Społeczeństwo informacyjne [Information society], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piekut, M. (2011). Konsumenci korzystający z usług elektronicznych Consumers using electronic services]. Wiadomości Statystyczne [News Statistics], 10, 82–94.

Peszko, K. (2008). Guerrilla marketing czyli niekonwencjonalne działania marketingowe w dobie prosumenta [Guerrilla marketing that is unconventional marketing in the age of prosumer]. In G. Rosa, & A. Smalec, (Ed.), Qou Vadis Marketingu; Nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów, s.93 [Marketing; Modern communication and consumer behavior: conference materials, Szczecins, 93]. China: Wydawnictwo Zapol.

Peszko K. (2011): Instrumenty marketingu i ich wpływ na zachowania nabywców [Marketing instruments and their impact on the behavior of buyers]. In G. Rosa & J. Perenc (Ed.), Zachowania nabywców [Behavior of buyers]. Szczecin: Science, University of Szczecin.

Scheibe, A. (2012). Czynniki warunkujące wpływ informacji nieformalnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu na decyzje zakupowe [Factors determining the impact of informal information disseminated via the Internet on purchasing decisions]. Zarządzanie i Finanse [Management and Finance], 4(2) 230-232.

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.

Siejak, M. (2010, October). Liderzy opinii filar efektywnej rekomendacji [Opinion leaders pillar of effective recommendations]. Marketing w praktyce [Marketing in practice]. Retrieved from http://6ix.pl/pg/85/liderzy-opinii-%E2%80%93-filar-efektywnej-rekomendacji.

Wolny, R. (2013). Prosumpcja i prosumpcjonizm na rynku e-usług [Prosumption and prosumer on the e-services], Konsumpcja i rozwój [Consumption and Development], 1, 152-163.

Published
2015-09-19