INTEGRATION OF PEDAGOGIC TECHNOLOGIES AND CREATIVE TOOLS FOR ACHIEVING BALANCED COMPETENCE OF A POTENTIAL SPECIALIST

  • Gulnara Akhmedyanova Orenburg State University

Abstract

A graduated bachelor must possess not only knowledge, but also the certain professional-personal qualities, that are balanced in respect of these two aspects of competence. As these aspects are achieved by the different instruments, teaching technologies and creative techniques, raises the question of their coordination. It is achieved due to the development of the plan of teaching on the basis of the creative-modular technology, and then the realization of this plan with separate revision and correction of learning outcomes in relation to these aspects of competence. The result of developed hierarchical two-aspect model achievement of competence allows efficiently in the process of learning resolving imbalances in the integration of educational technologies and creative tools.

References

Andreev, V. I. (2006). Pedagogika: uchebnyi kurs dlya samorazvitiya [Pedagogics: a training course for self-development]. Kazan, Russia: Centr Innovacionnyh tehnologiy .

Ahmedyanova, G. F. (2011). Ingenernaya kompetentnost kak rezultat integracii tvorcheskogo i technologicheskogo komponentov obucheniya [Engineering competence as a result of the creative and technological training components integration]. Fundamentalnye Issledovaniya [Fundamental Research], 8 (1), 13-16.

Ahmedyanova, G. F. & Pishchukhin, A. M. (2007). O strategii modulnogo prepodavaniya discipliny v vuze [The strategy of modular teaching the subject at high schools]. Uspehi sovremennogo estestvoznaniya [Successes of modern sciences], 10, 51-52.

Bespalko, V. P. (1989). Slagaemye pedagogicheskoi tehnologii [Composed pedagogical technology]. Moscow, Russia: Pedagogica.

Borytko, N. M. (ed.). (2007). Pedagogika [Pedagogics]. Moscow, Russia: Izdatelskii ctntr Akademiya.

Klir, J. (1985). Architecture of systems problem solving . New York, NY: Plenum Press. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-1168-4

Ksenzova, G. Y. (2005). Innovacionnye tehnologii obucheniya I vospitaniya shkolnikov: Uchebnoe posobie [Innovative technology of schoolchildren training and education. Teaching Book]. Moscow, Russia : Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii.

Mironov, S. V. & Pishchukhin, A. M. (2005). Metasistemnyi podhod k upravleniyu [Metasystem approach in management]. Orenburg, Russia: IPK.

Ponomarev, Y. A. (1996). Psihologiya tvorchestva i pedagogika [The psychology of creativity and pedagogics]. Moscow , Russia: Obrazovanie. PMCid:PMC2143431

Selevko, G. K. (2005). Pedagogicheskie tehnologii na osnove pedagogicheskih i metodicheskih usovershenstvovaniy [Pedagogical technologies on the basis of didactic and methodical improvements.] Moscow, Russia: Vysshaya shkola.

Slastenin, V. A. (ed.) (2002). Pedagogica: Uchebnik [Pedagogics: Teaching Book]. Moscow, Russia: Izdatelskiy Centr Akademiya.

Tretyakov, P. I. (ed.) (2003). Adaptivnoe upravlenie pedagogicheskimi sistemami [Adaptive management of pedagogical systems]. Moscow, Russia: Izdatelskiy centr Akademiya.

Yurkovets, O. P. (2008). Formirovanie professionalnyh kompetenciy tehnikov-programmistov na osnove tehnologii modulno-kompetentnostnogo obucheniya [The professional competencies formation of technician-programmists based on modular competency training technology.] Tolyatti, Russia: Avtoreferat diss. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk .

Yuzyavichene, P. A. (1990). Teoriya i praktika modulnogo obucheniya [Theory and practice of modular training.] Sov. pedagogika, No 1, 55-60.

Zimnyaya, I. A. (2006). Kompetentnostnyi podhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennyh podhodov k problemam obrazovaniya? [The competence-based approach. What is its place in the system of modern approaches to the problems of education?]. Vysshee obrazovanie segodnya [Higher education today], No. 8, 56-59.

Published
2013-06-30