ECONOMIC INTEGRATION OF IRAQI REFUGEES IN SLOVAKIA

  • Silvia Morávková Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra
  • Martina Mojtová Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra
Keywords: Economic integration, Refugees, Slovakia, The Indicators of integration

Abstract

This paper deals with the analysis of a level of quantitative and qualitative indicators in the area of economic integration of the Iraqi refugees in the conditions of the Slovak Republic. The aim of this article is to better identify the integration process and to analyze the current results achieved in the area of economic integration of refugees.

The research method is a semi-structured interview with the management of the organization and with the staff responsible for the integration of Iraqi refugees in Nitra and its surroundings. Data collection was based on the Structure of indicators of integration of immigrants into society, from the perspective of the selected indicators of economic integration. The data obtained reflects the objective and subjective perspective of the monitoring. They provide data on the number of economically active refugees in the labor market, on the possibility of recognizing their original qualification, the unemployment rate as well as the most common problems related to the employment of Iraqis.

The results point to the importance of successful economic integration in relation to the overall success of the integration process. Financial security and job opportunities can be a motivation for Iraqi refugees to continue their efforts to successfully integrate into our society.

References

Ager, A. – Strang, A. (2004). Indicators of Integration – final report. London: Crown copyright. 2004. 24 p. ISBN 1 84473 456 0.

Gavora, P. (2007). Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. 2007. 229 p. ISBN 978-80-223-2317-8.

Interné materiály a správy Občianskeho združenia Pokoj a Dobro – pomoc utečencom, o.z., 2017.

Janák, M. (2017). Integrácia komunity irackých kresťanov na Slovensku v praxi. In Integrácia. Interdisciplinárny odborný časopis o inováciách riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov. ISSN 1336 2011, 2017, vol. 27., n. 1-2, p. 8 – 13.

Kováts, A. et al. (2006). Praktická sociálna práca s utečencami. Prístup cez ľudské práva, Učebnica pre študentov vyššieho vzdelávania. Budapešť: Menedék – Maďarské združenie pre migrantov. 2006. 235 p. ISBN 963-06-0862-6.

Sekulová, M. – Gyárfášová, O. (2009). Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy. [online]. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 2009. 20 p. [cit. 2018-02-18]. Retrieved from: <http://www.ivo.sk/buxus/docs/migracia/indikatory_migranti_book.pdf>.

Published
2018-09-27