PROJECT MATURITY OF ORGANIZATIONS IMPLEMENTING RESEARCH PROJECTS - PREPARING FOR QUESTIONNAIRE RESEARCH

  • Agata Klaus-Rosińska Department of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technologyl
  • Jan Betta Department of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technology
Keywords: maturity, project, questionnaire

Abstract

The purpose of this article is to provide a way of creating a maturity model for organizations implementing research projects. This will be done with an emphasis on constructing questionnaires to collect the necessary data. The result of the article is not the final version of the questionnaires but a guideline on how the construction can look like. The article presents also the reasons and explanations why maturity models in project the management area are important. The methods used in the article are literature review and lessons learned from previous experiences.

References

Birnbaum, H. (1977). Assessment of alternative management forms in academic interdisciplinary research projects. Science. Vol. 24, No. 3, 272-284.

Crawford, J.K. (2006). The project management maturity model. Information Systems Management. 23(4), 50-58.

Dornyei, Z., Taguchi T. (2009). Questionnaires in Second Language Research, Routledge (first published August 1st 2002).

Kerzner, H. (2001). Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model. New York. Wiley.

Klaus-Rosińska, A., Zabłocka Kluczka, A. (2014). Project management in universities - the institutional aspect. International Business and Economics Research Journal. Vol. 13, No. 6, 1525-1538.

Klaus-Rosińska, A. (2016). Maturity model of project management in research projects: a synthesis of project management literature and directives for future research. 9th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2016 Conference Proceedings, Gómez Chova, L., López Martínez, A., Candel Torres, I. (Ed.), IATED Academy, 1947-1956

Kucińska-Landwójtowicz, A., Kołosowski M. (2012). Determinanty dojrzałości procesowej [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole, 655-663.

Miller, D.C., Salkind N. J. (2002). Handbook Research Design&Social Measurement. 6th Edition. Sage Publications.

Piecuch, L. (2015). Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej i instytucji naukowej. Zarządzanie projektami w środowisku wieloprojektowym i rozproszonym. Opracowanie w ramach projektu: Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich (nr projektu FSS/2013/IIC/W/0013). Kraków.

Pretorius, S., Steyn, H., Jordaan, J.C. (2012), South African Journal of Industrial Engineering. Vol. 23 (3), 1-12.

Project Management Institute Inc. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), 5th Edition. Polish version. Warsaw.

Rad, P.F., Levin, G. (2006). Project Management Office. Podejście kompleksowe. Wyd. PROED, Warszawa.

Rosemann, M., de Bruin, T. ( 2005). Towards a Business Process Management Maturity Model. ECIS 2005 Proceedings, 37.

Rossi, P. H., Wright J.D., Anderson A.B. (1983). Handbook of Survey Research, Academic Press, Orlando and London.

Spałek, S. (2013). Dojrzałość projektowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.

Spałek S. (2014). Zwiększanie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Koncepcje, uwarunkowania i możliwe zastosowania praktyczne. Marketing i Rynek, 5/2014.

Published
2017-09-23