The New Face of the Development: Social Capital

  • Sinem YAPAR SAÇIK Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Karaman
  • Onur CEYLAN Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Karaman
  • Mehmet ALAGÖZ Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Karaman
Keywords: Social capital, Economic development

Abstract

Classical models were insufficient in measuring development differences in countries because of focusing only capital stocks. On the other hand, new approaches discuss development with countries’ social capital. Social capital which shows relations between countries depend on confidence and affect a country’s economic, politic and social success.

The confidence element has an important role in the social capital. The researches show that a society is called an underdeveloped one when the confidence is weak in that society. The existence of the social capital is mentioned in the societies with high confidence levels. Societies with the high level social capital together with human capital experience a rise in their life qualities. Many elements in the researches done come into prominence when the standards of the social capital are examined. When these are examined generally, the existing number of institutions and confidence elements are found.  Although many researches are shown as a standard of the social capital, it is the confidence element that occupies an important place among them.  At the same time, the existence of the social capital and the confidence element provide a decrease in temporal and monetary costs. The works operate in a busier and more rational way when in that society people’s and institutions’ reliability arise. The interaction here completely relies on confidence. Since this element exists in most of the developed countries, their level of success is higher.

References

Akçay (2005). “Sosyal Kalkınma ve Sermaye’’, Editörler: Kar Muhsin, Taban Sami, İktisadi Kalkınmada Sosyal Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Ekin Kitabevi, Ankara.

Coleman (1988). “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The AmericanJournal of Sociology, The University of Chicago Press, Vol. 94.

Çetin (2006). “Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü: Silikon Vadisi Örneği’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21.

Erselcan (2009). ‘’Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Sivas, Kayseri, Yozgat Bölgesinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Field (2003). Social Capital, Routledge, London.

Fukuyama (1999). “SocialCapitalandCivilSociety”, Conference on Second Generation Reforms November 8-9, IMF Institute and the Fiscal Affairs Department, Washington, D.C

Fukuyama (2001). “Social Capital, Civil Society and Development”, Third World Quarterly, 22/1.

Fukuyama (2005). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev. Ahmet Buğdaycı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Karagül, Masca (2005). “Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar.

Keskin (2008). “Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinde Sosyal Sermaye Düzeyi ve Belirleyicilerinin Analizi”, Yüksek lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

KOSGEB (2005). Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü, Ankara.

Kovacı, Belke, Koç, (2011). “İktisadi Kalkınmaya Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Sermayenin ve Kurumların Artan Rolü”, http:// idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma8.pdf.

Mubangizi (2003). “Drawing on SocialCapitalforCommunityEconomic Development: Insightsfrom a South AfricanRuralCommunity”, Community DevelopmentJournal, 38.

OECD (2001). TheWell-being of Nations, The Role of Human andSocialCapital. Paris

ÖREN, Kenan (2007). ‘’ Sosyal Sermayede Güven Unsuru ve İş Gücü Performansına Etkisi’’, Kamu- İş, C: 9, S:1. www.kamu-is.org.tr/pdf/914.pdf, Erişim Tarihi:17.03.2011.

Temple, J. (2000). “Growth Effect of Education on Social Capital in the OECD Countries”, OECD Working S: 00/36

IYER Sriya, KİTSON Michael, TOH Bernard. (2005). “Social Capital, Economic Growth and Regional Development. Regional Studies, vol.39.8, November

Şan, M., Şimşek, R. (2011). “Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel – Sosyolojik Arka Planı”, Akademik İncelemeler Dergisi Cilt:6 Sayı:1 2011, s.88-110

Published
2015-12-18
Section
Articles